Kunstig intelligens: ønsket eller fiendtlig uønsket?

Dagens mediebilde er sterkt preget av at vi må forberede oss på stadig større endringer i samfunnet, spesielt i ...

En innføring i Google AdWords

https://www.youtube.com/watch?v=Fe8YUSJLgjI&t=217s / Stine Skalleberg   Kilder: Google AdWords - Over en ...

Min “digitale” hverdag

Den digitale utviklingen har allerede kommet lang og det ser ikke ut som den har tenkt å stoppe med det første. ...

Hvordan bli bedre på Google søk?

Google har blitt en stor aktør på internett og de fleste av oss bruker Google i mange sammenhenger. Enten om du skal ...

Student: jaget etter å være best

Samfunnet er i dag utviklet i den retning av at alle får muligheten til å studere og ta høyere utdanning. Det tilbys ...

Business Model Canvas: nøkkelen til suksess?

Digitaliseringen skaper behov for innovasjon og nytenkning. Den utfordrer blant annet allerede eksisterende bedrifter ...