Mikroøyeblikk: Kunden i fokus

I dagens markedsorientering blir kundene stadig viktigere. Kunden er bedriftens viktigste kilde til inntekt og bør derfor ivaretas etter beste evne. Det handler om å tilby det kundene etterspør og til enhver tid , sørge for at deres preferanser tilfredsstilles. Hvordan skal man som markedsfører gjøre det på best mulig måte? Den digitale utviklingen får…

Snapchat: Geeohsnap og hans suksessoppskrift

De siste årene har sosiale medier fått stadig større oppmerksomhet og antall brukere har økt. Sosiale medier har blitt den nye måten å snakke med andre mennesker på og det er nærmest blitt et substitutt for vanlig interaksjon med hverandre. Under Social Media Days i Oslo, fikk vi høre historien til blant annet en ivrig…