Når de unge får ordet

Dagens digitale utvikling stiller nye krav til mange ulike virksomheter, der ny kunnskap om teknologi og digitalisering ...