Business Model Canvas Studentoppgaver

Business Model Canvas: nøkkelen til suksess?

Digitaliseringen skaper behov for innovasjon og nytenkning. Den utfordrer blant annet allerede eksisterende bedrifter om å endre sine forretningsmodeller slik at de tilpasses nye digitale tjenester. En ting som kontinuerlig går igjen er at siloene må bort, men er de borte? Nettbutikkene utfordrer blant annet fysiske butikker og det kan se ut til at fremtiden vil være preget av stadig færre butikker i fysisk form. Forbrukerne endrer sine kjøpsvaner og netthandel er blitt den «reddende engelen» i en stadig mer hektisk hverdag. Hva vil fremtiden bringe og hvordan vil det gå med de som ikke ser konturer av den verden vi er på vei inn i?

Forretningsmodeller i endring

Det er stor uenighet om hva en forretningsmodell er og jeg vil nå fremlegge mine tanker om hva en forretningsmodell er. Forretningsmodeller er synonyme med organisasjonens indre kjerne og kan ses på som selve bærebjelken i “huset”. Det er dermed viktig at bærebjelken er håndfast og tilpasningsdyktig, ellers kan huset fort knekke sammen.

Det finnes mange ulike definisjoner på hva en forretningsmodell er, men jeg vil i dette innlegget basere meg på Weill og Virtale (2001) sin beskrivelse. De ser på forretningsmodeller som beskrivelse av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører. (Krokan 2015, 137) Utviklingen har vist seg å gå i retning av stadig færre mellomledd eller etablering av nye og forholdet mellom kunde og tilbyder har endret seg. De ulike forretningsmodellene som har vokst frem som følge av digitaliseringen er bærekraftige og tilpasset den verden vi er på vei inn i.

 

Business Model Canvas-metoden

Bilde link

 

I førersetet finner vi blant annet Innovasjon Norge med en nytenkende forretningsmodell, Business Model Canvas. Modellen består av 9 byggeklosser og er en metode for hvordan virksomheter kan velge å bygge opp sin forretningsmodell eller endre eksisterende forretningsmodeller. Metoden hjelper virksomheter med å kartlegge deres kundesegment, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader.

Det er et helhetlig byggesett, hvor din virksomhet kan sørge for å bygge opp en forretningsmodell som holder mål i alle faktorer. Med det mener jeg at ved å benytte seg av slik metode kan din bedrift gå steg for steg og sørge for å bygge “legoklossene” på rett sted til rett tid. Metoden er med andre ord med på å hjelpe bedriften til å benytte ressursene for å tilby kundene bedre verdi enn det konkurrentene dine gjør. Trekker vi linjer til teorien om komparative fortrinn, vil jeg påstå at dette er en metode som kan gi din virksomhet et verdifullt fortrinn i den digitale utviklingen.

Her kan du se hvordan Netflix utarbeider sin forretningsmodell:

Netflix har oppnådd suksess på kort tid og har klart å opparbeide seg en stor kundemasse. USA sin største utleietjeneste ble konkurs, som følge av Netflix sin fremmarsj og i dag er 75% av all internett trafikk i USA bruk av Netflix (forelesning 19.01.2017). Netflix er med andre ord et eksempel på hvordan nye digitale plattformer med tilpassede forretningsmodeller til den verden vi er på vei inn i, utfordrer de eksisterende. Netflix er ikke bygd opp på bakgrunn av tilfeldigheter, det er som vi ser i videoen en nøye planlegging som ligger til grunn for deres suksess.

Endring må iverksettes

Bilde link

Ord gjort om til handling, er det som teller. Det hjelper ikke bare å snakke med store ord, men endringene må iverksettes. Endringsviljen må integreres som en del av organisasjonskulturen, som beskrevet i et tidligere innlegg her. De hierarkiske siloene må vike for nye og mer samarbeidsvillige former å organisere virksomheter på. Det handler om at vi må utvide kunnskapens verden og ta i bruk nye former for samarbeid. Det gjelder ikke bare samarbeid internt, men kundene bør også inviteres til samarbeid. Kundene kan være viktige læremestere og i et stadig hurtigere tempo gjelder det å endre seg raskt. Hurtighet er stikkordet og det hjelper ikke å kjøre i blinde, fordi veien fremover krever et åpent sinn. Løft blikket og se litt lenger frem, så vil vi være bedre forberedt på endringene som skimtes der fremme.

Bilde link

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

Innovasjon Norge –  Slik lager du forretningsmodell

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn: Om utviklingen av nye digitale tjenester. 1.Utg. Oslo: Cappelen Damm AS.

Strategyzer – The Business Model Canvas

Wikipedia – Business Model Canvas

 

 

Del innlegget på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *