Design Sprint Digital markedsføring

Design Sprint: En vellykket oppskrift på innovasjonsprosjekter

Innovasjon har fått et sentralt fotfeste i dagens stadig mer digitaliserte verden. Det handler om å komme opp med nye, smarte og kreative løsninger raskerer enn før. Design Sprint er derfor en innovasjonsprosess som har blitt benyttet i stadig flere tilfeller. Det er et verktøy utviklet av Google Ventures, Googles datterselskap for start-ups. Innovasjonsprosessen er en femdagers utvikling, der man går fra idè til prototype på fem dager. I emne Digital markedsføring var vi så heldig å få besøk av Hanne Birgitte Arntsen i går. Hun er digital rådgiver i INEVO og fasilitator i innovasjonsprosessen Design Sprint. I dette blogginnlegget vil jeg derfor dele noe av det vi lærte.

Hurtigere innovasjonsprosess

Bildelink

Dynamiske omgivelser stiller nye krav til høyere endringstempo og utvikling. Det er ikke alltid like lett å komme i mål med et prosjekt da man ofte er en stor prosjektgruppe, der alle har noe på hjertet. Et slikt prosjekt ender fort i mye frem og tilbake, fordi man ikke klarer å lande i enighet. Det er dette Google Ventures klarte å finne en løsning på ved bruk av Design Sprint. En prosess der et team samles for å drive en innovasjonsprosess. Denne prosessen skiller seg fra andre, fordi det for hver dag er fastsatt en agenda med ulike formål, som skal følges til punkt og prikke.

For å lykkes med Design Sprint er det først og fremst viktig å ha et velfungerende team, en tidsplan, god koordinering, kreativitet og engasjement som driver prosessen fremover. Medlemmene av teamet må ha en ståpåvilje og en iver etter å kunne se resultater kun etter fem dager. Design Sprint gjør det nemlig mulig å finne snarveier gjennom den uendelige debatt-syklusen og komprimere månedene til en enkelt uke. Ifølge Hanne Birgitte tar Google Design Spring for seg rommet mellom design og læring. For å validere ideer og for å teste ut om en ide er noe som er verdt å utvikle.

Styrker eierskapsfølelsen

Gjennom bruken av Design Sprint skaper man et prosjektteam som jobber tett sammen over fem dager. Medlemmene får ulike oppgaver og ansvarsområder, noe som gjør at de får eierskap til prosessen. Prosessen gjennomføres helhetlig og teamet utvikler noe sammen i fellesskap. Design Sprint er med andre ord med på å løse utfordringen med at de fleste prosjekter strander på grunn av mangel på eierskap. Det er ikke alltid alle som tar like stor del i prosjektet. For å lykkes med Design Sprint er det viktig å skape et team som får eierskap til prosjektet og er tilstede i innovasjonsprosessens fem dager.

Hva består de fem dagene av?

Alle dagene i en Design Sprint har et unikt formål og hver dag skal kunne føre til at teamet kommer et skritt nærmere målet.

Ifølge Hanne Birgitte er mandagen den viktigste dagen i Sprinten. Det fordi den legger grunnlaget for om du skal fortsette Sprint-uka. Det er sentralt å ha en klar forståelse for hvorfor man skal foreta en Design Sprint. Hovedmålet bak Sprinten og ikke minst de ulike teammedlemmenes komptanseområde. Det er også viktig å ha et velfungerende team, hvor man kan skape konsensus. Da konsensus er selve hjørnesteinen til å komme videre i prosessen.

Tirsdagen er ideutvikling. Denne dagen benyttes til å hente inspirasjon fra allerede eksisterende løsninger, det for å få i gang en kreativ tankegang. Alle ideene skrives deretter opp på en tavle og jakten på de beste ideene begynner allerede neste dag.  Onsdag er viet til å bestemme hvilke løsninger som skal satses på. Et Sprintteam, sammen med en øvrig beslutningstaker, bestemmer hvilke løsninger som skal prototypes. Det er som oftest administrerende direktør som har siste ordet.

Torsdag består av prototyping, hvor teammedlemmene fordeles på ulike oppgaver og roller. Fredag, siste dag av Sprinten skal bestå av brukertesting og intervju med brukerne. Gjennom testing og intervjuer får man som team et innblikk i hva som eventuelt ble en suksess eller fiasko. Testing av prototyper gir også en mulighet for å teste ut tjenesten i forkant og slik unngå å investere i massevis av tid, penger og ressurser på noe man ikke helt vet kommer til å bli bra. I lys av disse fem dagene kan du og din bedrift se at dere har tatt et stort skritt mot en endelig måloppnåelse.

Bildelink

Slack: Utviklet gjennom Design Sprint

En rekke tjenester har blitt utviklet ved bruk av Design Sprint prosessen. Derav blant annet den fantastiske kommunikasjonsplattformen Slack. Det er en plattform der du kan chatte med enkeltpersoner eller i grupper. Du kan dele filer og fastsette avtaler. Plattformen er også tilgjengelig som app. Appen benyttes i mange jobbsammenhenger. Det er blitt en plattform hvor kollegaer kan kommunisere online og f.eks planlegge morgendagens agenda.

 

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

Google Design Spring – product design, The 6 stages

GV – The Design Sprint

Hanne Birgitte blogg – Intro til Design Sprint – en snarvei til gode prosjekter

Del innlegget på sosiale medier

2 thoughts on “Design Sprint: En vellykket oppskrift på innovasjonsprosjekter”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *