Digital markedsføring

Digital læring: en skremmende utvikling?

Hvorfor tviholder Norges utdanningssektor på tavleundervisning og sverger til “mobilhotell” i grunnskolen, når det stadig utvikles nye digitale tjenester som skal forenkle elevenes læringsprosess? Utviklingen serverer muligheter på et gullfat for at lærerne skal benytte seg av digitale tjenester i undervisning. Likevel sitter norske elever og jobber ineffektivt med penn og papir, mens penn og papir er elementer som for lengst forsvant fra arbeidslivet. Hvorfor benytter vi oss ikke av de teknologiske framskrittene som er utviklet til fordel for både elever og lærere?

Bilde link

Disruptiv læringsteknologi

Utviklingen viser seg å ha gått fra et industrisamfunn til at vi i dag lever i et digitalt nettsamfunn, og utdanningssektoren ser ikke ut til å følge denne utviklingens intensitet.

Disruptive tjenester er innovasjoner som bygger på ny teknologi, som på sikt utfordrer de tidligere teknologiene, og det er allerede mange eksempler på dette både i musikkbransjen og filmbransjen. Adaptiv læring er en disruptiv tjeneste som endrer læringsprosessen dratiskt, en prosess der elevenes standpunkter i ulike emner kartlegges digitalt. Deretter bygger tjenesten opp digitale læringsressurser basert på hva som har fungert tidligere, da tilpasset hver elev basert på deres nåværende kunnskapsnivå i faget.

Bilde link

Det har lenge vært snakk om norske elever og deres kunnskapsnivå, spesielt når det gjelder matematikk. Overskriftene i media har gjennom mange år blitt basert på Norges lave kunnskapsnivå rundt realfagene, hvor kunnskapsministeren har vist sin bekymring. Politikere har sagt at dette må endres på.
Hvordan skal de klare å endre på noe uten å være endringsvillig? Politikere har en tendens til å lukke øynene for en rekke problemer, hvor vi her kan trekke frem ordtaket “tilløp uten hopp”. Politikerne snakker med store ord, men det hjelper ikke å snakke uten å gjennomføre. Norske skoler bør utvikles i takt med resten av markedet.

Løsningen til digital utvikling og høyere kunnskapsnivå i matematikk hos norske elever, tror jeg kan ligge i den adaptive læringsressursen. Vi er forskjellige og lærer forskjellig, det er dermed viktig å ta hensyn til for å kunne se en utvikling i retning av høyere “rate” innen norske elevers mattekunnskaper. De tradisjonelle og velkjente undervisningsmetodene må se at de kommer til kort i dagens samfunn.

Tradisjon er vanskelig å gi slipp på

Holdningsendring er sentralt på veien mot å nå målet om en digital læringsplattform i norske skoler. Majoriteten av lærere og politikere har vokst opp i industrisamfunnet og deres tankesett er i stor grad relatert til det samfunnet de kjenner til. Endringsviljen er også snever, fordi teknologien kan virke truende. Lærere kan se sin frykt med å miste jobben, slik som utviklingen i mange andre sektorer. Robotene kommer og det er ingen tvil om at fremtiden vil være preget av helautomatiserte arbeidsoppgaver. Samtidig kan lærerne se det som en utfordring å måtte sette seg inn i nye digitale plattformer som skal benyttes i undervisningen. Mitt spørsmål til politikere og lærere blir derfor:
Skal norske elever straffes, på grunn av deres frykt for teknologien?

Det må igangsettes en endringsprosess i utdanningssektoren, lover må endres og systemene må tilrettelegge for de nye tjenestene som snart er på vei inn i samfunnet. Adaptiv læring må ikke ses på som en trussel, men som en mulighet hvor norske elever kan få tilrettelagt sin skolehverdag best mulig. Vil vi bygge opp et samfunn med dyktige utdannede mennesker som ikke blir utkonkurrert av elever fra andre land, må vi tørre å gå utviklingen i møte og ta tak i de mulighetene digitaliseringen byr på.

Hvordan tilrettelegge?

Bilde link

Digitaliseringen må integreres i utdanningssektoren og restriksjoner må vekk. Norske skoler har tatt i bruk PC og Ipad som digitale verktøy i undervisningen, men jeg mener det gjenstår mye for å nå målet om en heldigitalisert skole. Elevene skal kunne føle at deres kunnskapsnivå samsvar med undervisningen og at undervisningen følger det samfunnet den nye generasjonen er vokst opp i.

Som nevnt er PC og Ipad tatt i bruk på en del norske skoler, men det er knyttet stor skepsis hos kunnskapsarbeiderne rundt bruken av dette. De mener det kan ødelegge for konsentrasjonen og de er i bunn og grunn ikke svært begeistret. Holdninger må derfor endres, slik at “mobilhotell” og andre restriksjoner om antall timer brukt på PC ikke lenger er norske skolers policy. Jeg har en sterk tro på at det å stenge ute teknologien og digitale fortrinn fra undervisningssektoren vil føre til at norske elever ikke utvikles i retning av det samfunnet som de vil være en del av. Vi må huske på at vi først utvikler teknologien, og teknologien former oss igjen deretter.

 

/ Stine Skalleberg

 

(Inspirasjon og informasjon til dette innlegget er hentet fra Arne Krokans forelesning ved Høyskolen Kristiania, i emne DIG2101, 09.01.17)

Kilder:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/norske-elever-stadig-darligere-i-matte-1.296634

https://www.abelia.no/bransjer/utdanning/laringsteknologi/

Del innlegget på sosiale medier

4 thoughts on “Digital læring: en skremmende utvikling?”

 1. Dette er et særdeles aktuelt emne, som du presenterer på en smakfullt spiss måte! Du skriver bra og viser god evne til selvstendig og kritisk refleksjon med basis i faglig tyngde. Stolt av deg <3

 2. Og jeg er helt enig med Annsofi her 🙂
  Du skriver bra, knytter dette til aktuelle eksterne kilder og fyller på med egen refleksjon. Du er et supert eksempel på en student som går «all in» (ja jeg har sett flere blogginnlegg fra deg på kort tid) og jobber med egen forståelse ut fra et ønsket motiv om å lære mer ….
  Det er stor kontrast til studenter slik de oppleves av enkelte forelesere, slik som feks
  http://universitas.no/nyheter/61964/forelesere-mener-egne-studenter-er-kunnskapslose
  Og jeg tror det har mye med hvordan vi designer læreprosesser. Forelesning er et input, men det viktigste er hva du selv gjør, hva du selv skaper, slik du viser så godt gjennom bloggen din..
  Lykke til fra
  -arne

  1. Tusen takk for hyggelig tilbakemelding! 🙂 Jeg er veldig motivert for å lære masse nytt innenfor emne digital markedsføring og gleder meg til fortsettelsen.

   / Stine Skalleberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *