Digital markedsføring

En hyllest til robotene

I dag var en av overskriftene på dn.no: «Robotene overtar – flytter produksjonen hjem». Artikkelen handler om at flere og flere storprodusenter flytter produksjonen hjem, fordi robotene gir muligheter. Det første som slo meg var at robotene trekkes frem i et positivt lys. De blir beskrevet som en mulighet og ikke som en trussel som skal “kapre” arbeidsplassene våre. Overskriftene i media har stort sett vært preget av negative aspekter med fremveksten av roboter. Mange har mistet jobbene sine til fordel for robotenes drivkraft. Februar 2016 var overskriften på Aftenposten.no «DNB legger ned 59 filialer – 600 mister jobben». Det er ikke bare banksektoren som har måttet foreta nedskjæringer, men en rekke andre sektorer har også blitt rammet av robotenes fremmarsj.

Mulighetene som robotene tilbyr

De fleste tekstilprodusenter outsourcer produksjonen til land som Japan, Kina og Sørøst-Asia, på jakt etter lavest mulig lønnskostnader. Lønnskostnadene er en av de største utgiftene en bedrift har og det er derfor av gunstige årsaker å outsource driften til andre land som produserer billigere. Jakten på lavest mulig lønnskostnader ser nå ut til å ta slutt, fordi robotene vil gjøre det mulig for enkelte storselskaper å vende hjem.

«Internasjonale storselskaper har begynt å finregne på hva det koster å produsere i Kina og se på muligheten med økt bruk av avanserte roboter og maskiner. Prisene på roboter har falt de siste årene»

Robotene og deres egenskaper

Tidligere var robotene preget av at de bare kunne utføre en bestemt oppgave, men utviklingen har ført til en ny generasjon roboter som er rimelige og lett programmerbare. En av dem har fått navnet Baxter, en robot som kan lære ved å repetere arbeidsoppgaver først utført av mennesker. Baxter tar over arbeidsoppgaver som krever lite kunnskap eller høyt utviklede ferdigheter å utføre. (Korkan 2015, 155)

Bilde link

Baxter gir med andre ord mange muligheter og trusler. Roboten kan øke produktiviteten i produksjonen, fordi den kan jobbe 24/7 og den er automatisert til å utføre de arbeidsoppgaver den er bedt om. I tillegg synker kostnadene for robotene og det kan være med på å skape et lys i tunnel for de internasjonale storselskapene som ønsker lavest mulig lønnskostnader. Baxter er bare en av mange roboter som er blitt utviklet og jeg tror ikke utviklingen av fremtidige roboter vil stoppe med det første. Etterspørselen i markedet etter lavere lønnskostnader og høyere produktivitet, baner vei for utviklingen av roboter.

Trussel for arbeiderne

Robotene kan føre til lavere lønnskostnader og høyere produktivitet i enkelte selskaper. Den tyske sportsutstyrprodusenten Adidas er et av storselskapene som nå etter 45 år har bygd sin første fabrikk i Tyskland. Nye produksjonsmodeller blir tatt i bruk for å få kontroll på kostnader og produksjon. Det er her trusselen for arbeiderne kommer til syne, fordi nye produksjonsmetoder vil føre til at mange arbeidsplasser går tapt. Som det står i artikkelen på dn.no, selskapene kvitter seg med arbeidere. Mange av de internasjonale storselskapene har fått øynene opp for den digitale utviklingen og ser trusselen ved å ikke gi etter. De er nødt til å følge den digitale utviklingen, hvis ikke vil de dø ut.

Bilde link

Utviklingen fører med seg konsekvenser for arbeiderne og det kan føre til at vi får det NHO leder Kristin Skogen Lund kaller for en permanent underklasse. Neste generasjon må nødt til å være kreative og nytenkende, for å leve opp til et samfunn der stadig nye løsninger og tekniske nyvinninger finner sted. 

Hva tenker du om robotenes fremmarsj?

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

http://www.aftenposten.no/okonomi/DNB-legger-ned-59-filialer–600-mister-jobben-9644b.html

http://www.dn.no/nyheter/2017/01/11/0545/Utenriks/robotene-overtar-flytter-produksjonen-hjem

http://www.dn.no/grunder/2016/01/05/1438/Delingskonomi/-vi-risikerer–f-en-permanent-underklasse-i-norge

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn: Om utviklingen av nye digitale tjenester. 1.Utg. Oslo: Cappelen Damm AS.

Del innlegget på sosiale medier

8 thoughts on “En hyllest til robotene”

  1. Veldig bra innlegg! 🙂 Liker at du tar opp temaer som er sentrale for vår utvikling, både når det gjelder de positive og negative effektene ved det. Likte spesielt siste kommentaren på slutten, der vi bruker innovasjoner for å få en bedre fremtid, men samtidig stilles det høyere krav til neste generasjon om nytenkning.

  2. Bra och intressant inlägg :)! Intressant det du skriver om hur bedrifter outsourcar produktion i Asien, och om robotar kan göra produktionen lika billig på hemmaplan. Spännande att se i framtiden vad som sker 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *