Studentoppgaver

Et problem jeg vil løse: Dårlig intern kommunikasjon

Som student får jeg ofte spørsmål om hva jeg ønsker å jobbe med når jeg er ferdig utdannet. Det er ikke et enkelt valg. Ifølge Jaime Casap som er Chief Education Evangelist i Google, skal vi ikke spør de unge hva de ønsker å bli når de blir store. Han mener at vi heller skal stille spørsmål, rundt hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de tror de trenger for løse problemet. Det sistnevnte spørsmålet er utgangspunktet for dette blogginnlegget. Etter en utfordring fra vår foreleser Karl Philip Lund, vil jeg i dette blogginnlegget presentere “et problem jeg ønsker å løse”.

Et problem med dårlig intern kommunikasjon

Det var ikke en enkel oppgave å skulle finne et problem jeg ønsker å løse, men valget falt til slutt på å forklare utfordringene rundt intern kommunikasjon. Selv er jeg PR-student og opptatt av god kommunikasjon. Jeg ønsker å bistå i arbeidet med å løse problemet med at alt for mange bedrifter sliter med å oppnå god intern kommunikasjon. Det er en rekke selskaper som allerede tilbyr hjelp til disse bedriftene, men jeg ønsker her å belyse mitt syn på dette problemet.

Goldhaber (1993) definerer «organizational communication» slik (i norsk oversettelse): «Organisasjonskommunikasjon er en prosess der det skapes og utveksles budskap innen et nettverk av gjensidig avhengige relasjoner for å mestre usikkerhet i omgivelsene.»

(Kommunikasjonsforeningen)

Bilde link

Intern kommunikasjon er som vi ser en sentral del av organisasjoner. Dårlig intern kommunikasjon kan fort resultere i misfornøyde medarbeidere som ikke yter etter beste evne. Medarbeiderne er også en sentral del av organisasjonen, uten dem er det vanskelig å få hjulene til å gå rundt. Dermed ser man et enda større behov for god intern kommunikasjon. Et problem som ofte går igjen, er at mange organisasjoner er strukturert hierarkisk og det dannes såkalte “siloer”. Med det mener jeg at det dannes en slags mur mellom avdelingene, og informasjonen når ikke frem i alle ledd. Ifølge Kommunikasjonsforeningen er også intern kommunikasjon og organisasjonsutvikling to sider av samme sak, dermed blir det enda viktigere å opprettholde god intern kommunikasjon. Dette fordi et godt omdømme er “alfa omega”.

Omstrukturering stiller nye krav

Dagens digitale utvikling har gjort at intern kommunikasjon er viktigere enn noen gang. Det foretas omstillinger i en rekke bransjer og mange av endringene resulterer i nedleggelser og nedbemanning. Disse endringene gjør bedriftene sårbare og de ansatte har behov for informasjon om hva som foregår på deres arbeidsplass. Ifølge Hilde F. Høgberg, kommunikasjonsrådgiver og gründer, er godt kommunikasjonsarbeid gjennom aktiv involvering av medarbeiderne, det viktigste verktøyet i en god omstillingsprosess.

Organisasjoner bør derfor snu synet på at intern kommunikasjon ikke er like viktig som ekstern kommunikasjon, da det her i mange tilfeller brukes mer ressurser. Det handler om å ivareta bedriftens indre kjerne og sørge for at de ansatte blir sett og hørt.

Hvordan løse problemet?

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man løser dette problemet. Det er ulike situasjoner i forskjellige organisasjoner og man må tilpasse løsningene til hver enkelt for å oppnå gode resultater. Det handler om at ulike bedrifter krever ulike prosesser og har forskjellige måter å kommunisere på. Jeg valgte PR-studiet, fordi jeg har et stort engasjement for god kommunikasjon og det å skape en god intern kultur på arbeidsplassen slik at de ansatte trives godt på jobben. 

Jeg er nå halvveis i bachelorgraden i PR og samfunnspåvirkning, og gjennom studiet har jeg hatt mange dyktige forelesere. Jeg vil spesielt trekke frem to personer som har en sterk stemme innen intern kommunikasjon: Nils M. Apeland eier av byrået Bedre kommunikasjon og Stein Wesenberg eier av TRI Consulting. De har begge mange års erfaring innen kommunikasjonsbransjen. Deres deling av kunnskap har bidratt til at jeg har fått en mye bredere innsikt i hva jeg kan bidra med i min fremtidige jobb som kommunikasjonsrådgiver.

Hvordan jeg vil løse problemet

Jeg mener at en løsning på problemstillingen er å jobbe aktivt med en god organisasjonskultur og derigjennom skape god intern kommunikasjon. En god organisasjonskultur gir mange positive ringvirkninger til resten av bedriften og er med på å skape et godt arbeidsmiljø. For meg som PR-student faller det naturlig å ville å løse denne problemstillingen. Da god intern kommunikasjon er en av de mest sentrale delene av en organisasjon. I en fremtidig jobb som digital kommunikasjonsrådgiver, som det så fint kommer til å hete, vil jeg kunne løse denne problemstillingen for mine kunder, på en god måte.

Min fremtidige drømmejobb

Bilde link

Ifølge en undersøkelse gjort av Deloitte er hele 80% av alle arbeidstakere misfornøyd med jobben sin. Bakgrunnen for dette blogginnlegget var derfor å tenke over hva som er viktig for meg og hva jeg ønsker å bidra med på en fremtidig arbeidsplass. Problemet jeg ønsker å løse kan resultere i at jeg lærer meg noe jeg har lyst til å lære. Det var nettopp dette vår gjesteforeleser Carl Størmer ønsket at vi skulle tenke over. Han mener at man ikke trenger en plan i livet, men et kompass. Størmer inspirerte meg på mange måter og etter endt foredrag ble jeg sittende igjen med en følelse av at dette er en mann som elsker jobben sin. Det var også et av budskapene han kom med til oss, at vi må gjøre det vi liker og ikke tenker over hva alle andre liker.

Det å skulle definere min fremtidige drømmejobb er vanskelig. Det er et hav av muligheter der ute. Det gjelder bare å gripe sjansen når man får muligheten til noe man synes virker spennende. For meg er det viktig at min fremtidige drømmejobb er noe jeg liker og interesserer meg for. Jeg ønsker å kunne glede meg til å gå på jobb, fordi jeg har et bra arbeidsmiljø og at jobben jeg gjør er viktig. Det handler om å være lidenskapelig opptatt av jobben du gjør og trives i de omgivelsene man er en del av.

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

Businessinsider.com – 80% Hate Their Jobs — But Should You Choose A Passion Or A Paycheck?

Christofferhovde.com  – Større fokus på intern kommunikasjon i fremtiden!

Kommunikasjonsforeningen.no – Internkommunikasjon – hva og hvorfor

Del innlegget på sosiale medier

2 thoughts on “Et problem jeg vil løse: Dårlig intern kommunikasjon”

 1. Veldig fint at du tar opp dette problemet med intern kommunikasjon. Jeg er enig med deg at det er et dagsaktuelt tema i og med at ting skjer mye mer effektivt innad bedrifter nå til dags ved hjelp av teknologi. Jeg har noe å tilføye angående dette med god intern kommunikasjon og vil gjerne dele en relevant artikkel med deg (Om du ikke allerede har lest den allerede):
  https://hbr.org/product/keeping-google-googley/409039-PDF-ENG

  Denne artikkelen omhandler hvordan god kommunikasjon fører til en god kultur innad organisasjonen som igjen fører til at de ansatte er selvgående og i størst grad lite avhengig av å bli dirigert av lederne i form av micromanagement. Med andre ord belyser artikkelen hvordan god kultur innad bedriften gjør at det brukes mindre ressurser på kommunikasjon mellom sjef og ansatte.

  Ren konkret tilbakemelding til skrivestil og innhold:
  * Teksten din er delt opp i gode avsnitt som gjør det rent og enklere å lese.
  * Du har en god innledning og ikke minst en fin avslutning med at du oppsummerer hvordan du ønsker å trives i din fremtidige jobb.
  – Et lite ønske jeg har, bare ment som konstruktiv kritikk, er om du kunne utdype eller skrive mer om hvordan man kan løse problemet, dele dine personlige forslag, selv om det varierer fra bedrift til bedrift hva som funker best og ikke. Jeg tenker mtp at du ønsker jobbe som kommunikasjonsrådgiver i fremtiden og har såpass mye kunnskap. Det ville vært interessant for meg som leser å bli gitt konkrete forslag til å løse et slikt problem fra en student som har mye mer kunnskap innenfor nettopp det området 🙂

  1. Tusen takk for hyggelig tilbakemelding Anne Abella! 🙂 Det er en super artikkel, mye bra om god organisasjonskultur og hvilke ringvirkninger det gir i organisasjonen. Takk for konstruktiv tilbakemelding, noe jeg vil ta med meg 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *