Digital markedsføring

Ledelse og endringsvilje

Den digitale utviklingen skaper utfordringer og muligheter, hvorav  ledere får kjenne på presset til å måtte omstille seg selv og organisasjonen i takt med den digitale utviklingen. De som ikke omstiller seg dør ut og blir sittende igjen på perrongen når toget er gått. Hvorfor sitter da fortsatt mange med “hendene i lomma” og håper på at digitaliseringen bare er en flyktig trend akkurat som “treningsdilla” i januar måned, når alle vil slanke seg etter julen? Det er en skummel tanke at vi Norge og til dels Skandinavia fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder heldigitalisering av mange bransjer.

Lederens ansvar å skape endringsvilje

Bildelink

Jeg vil påstå å si at lederen må være den som bærer organisasjonen over i en ny retning og utvikling. Lederen må jobbe med seg selv, for så å lede resten av organisasjonen i den retningen som kreves for å kunne fortsette inn i den nye fremtiden som digitaliseringen byr på. Det kan virke skremmende, men ikke la deg skremme med gang og av den grunn ikke gjøre noe med det. Hvordan tror du samfunnet blir da? Hvordan skal Norge da kunne overleve i konkurransen mot utenlandske aktører som tilbyr produkter eller tjenester vi da bare kunne ha drømt om? Hva ville skjedd med landet vårt hvis ingen var villig til å ta det første steget inn i den digitale verden?
Det er spørsmål som jeg synes er interessante å reflektere over, fordi det er viktig å forstå alvoret av hva det vil si å ikke kunne konkurrere mot utenlandske aktører og bli sittende igjen med en “permanent underklasse” i Norge (Kristin Skogen Lund).

Ledelse, et omfattende fenomen

Det å skulle definere ledelse er kompleks, fordi det finnes utallige definisjoner på hva ledelse er. Ledelse blir rent pedagogisk definert som Le-Del-Se:

  • Le – skape et godt og inspirerende arbeidsmiljø
  • Del – sette klare mål og krav til medarbeidere og ledelse, åpenhet
  • Se – gi konstruktive tilbakemeldinger gi oppmuntring til den enkelte

digi.no

Tatt i betraktning den pedagogiske definisjonen av ledelse, vil jeg spesielt trekke frem to ting som jeg mener og tror vil være viktig for fremtidens ledere i den digitale utviklingen. Det er først og fremst åpenhet og deretter oppmuntring. Åpenhet er viktig for at medarbeidere skal føle at de er inkludert i endringsprosessen som må foretas i organisasjonen. Oppmuntring av de ansatte til å bli en del av nye tenkemåter, og komme med innovative ideer og løsninger. Ledere må skape en omstillingskultur i organisasjonen og utvikle en kultur bygd på åpenhet. Det hjelper ikke å stenge dørene for digitaliseringen, fordi enten om du vil eller ikke vil digitaliseringen prege fremtiden. 

Endringsledelse

Bildelink

For å kunne oppnå en suksessfull endringsprosess i en organisasjon som er bygget opp på den tradisjonelle forretningsmodellen bestående av en rekke hierarkiske nivåer. Vil jeg her trekke frem sosialpsykologen Kurt Lewins endringsmodell. Modellen bygger på tre faser for endring av sosiale systemer. De tre fasene er opptining, forandring og konsoliderings -fasen. (Bang 2013, 150)

For det første må man “tine opp”, altså destabilisere systemet slik at man reduserer de kreftene som opprettholder status quo. Det er viktig at ledelsen blir klar over hvor stor påvirkningskraft deres atferd har. Ledelsen må motivere medarbeiderne til å bli med på å skape bevissthet om hvorfor endringene er nødvendig. Videre blir målet med endringsfasen å skape noe som gjør at de normer, verdier og handlingsmåter organisasjonen har, setter seg fast på en ny måte i selskapet.
Til slutt skal endringene “fryses fast” i organisasjonen og lederen må sørge for at de nye endringene ikke bare blir et “kortvarig stunt”, men opprettes som organisasjonens policy.

«LA OMSTILLING IKKE BARE VÆRE VÅR STRATEGI, MEN VÅR KULTUR!»

Jeg vil derfor avslutte med å si at ledere må løfte blikket og se langt frem, det vil lønne seg i fremtiden. Samt at ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid (sitat Dag Otto Lauritzen)

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

http://www.ledernytt.no/lla-omstilling-ikke-bare-vaere-vaar-strategi-men-vaar-kulturr.5945893-112372.html

http://www.digi.no/artikler/hva-er-digital-ledelse/347595

http://www.lederweb.dk/strategi/organisationsudvikling/artikel/144691/derfor-kalder-disruption-pa-kritisk-ledelse

http://www.dn.no/grunder/2016/01/05/1438/Delingskonomi/-vi-risikerer–f-en-permanent-underklasse-i-norge

“Organisasjonskultur” 4. utg av Henning Bang (2011)

Del innlegget på sosiale medier

1 thought on “Ledelse og endringsvilje”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *