Syv elementer som er viktig i markedsføring på Facebook

Mark Zuckerberg ønsket å skape en plattform hvor brukerne ble en del av “Facebook familien”. I dag har Facebook utviklet seg til å bli enda mer enn bare et medium for kommunikasjon og deling av opplevelser i venne- og familie-kretser. Annonsørene ser verdien av det å benytte Facebook som en markedsplass, hvor det er mulig å nå ut til et bredt spekter av mennesker. Facebook tilbyr deg kostnadseffektive løsninger, som kan gi deg gunstige fordeler i fremtiden.

Performance marketing har blitt en egen jobb og en viktig jobb i den digitale verden vi lever i. Det handler om hvordan digitale markedsførere bør jobbe med digital annonsering. Jeg vil nå presentere syv konkrete elementer som det er viktig å ta hensyn til når man skal drive med med markedsføring på Facebook.

1. Sporing og kundedata

Markedsførere bør ha oversikt over ulike faktorer som kan påvirke et kjøp. Det er viktig å tenke over hva som får brukere til å bli kunder. Noen ganger kan det være veldig vanskelig å si hva som påvirker de ulike delen av kjøpstrakten og det er her kundedata vil gi deg en hjelpende hånd. I digital markedsføring utgjør dette en stor utfordring. Problemet er at hvis du benytter en ny nettleser, men er samme person, tror Cookien uansett at det er en ny person. Derimot gjør Facebook det mulig å måle og optimalisere kryss-enheter. Appen gjør det mulig å samle mye data om brukerne og den baserer seg på personnivå, slik at vi unngår dobbel-dupliseringen som skjer med en cookie.

Det er viktig og ikke overkomplisere det for mye når man starter med Facebook annonsering. Det mest essensielle er å få på plass en Facebook pixel på din nettside eller app, fordi da vil du kunne lage egne konverteringer og optimere konverteringer. Hvis du har en app så er det noe som heter SDK, for å måle trafikk i appen. Det er de to første elementene som må være på plass for å få mest mulig ut av annonseringen.

2. Målsetting

Markedsføringen har utviklet seg fra å være preget av massekommunikasjon, til i dag hvor fokuset i mye større grad er på relevante budskap for ethvert segment. Dagens markedsføring handler i mye større grad om målretting og segmentering, slik at man unytter markedsføringskronene mer hesiktsmessig og effektivt. Det er det vi kaller for performance marketing.

Facebook sin målretting og publikumsstrategi går innen tre hovedkategorier: generelle målgrupper, tilpassede målgrupper og lookalike publikum. Generelle målgrupper kan deles inn i demografi, lokasjon, interesser og atferd. Tilpassede målgrupper er folk du kjenner på Facebook, altså eksisterende kunder som du kan utvide relasjonen til. En mulighet er å opprette kundesegment og lære mer om kundene. Sistnevnte benyttes når man ønsker å nå folk som ligner på de mest verdifulle kundene. Det gir mulighet for å nå et større spekter av kunder med samme karakteristika.

Som markedsfører må du tenke over hvem som faktisk er målgruppen din. Man kan ha en bred målrettingsstrategi, men samtidig er det viktig å prøve å benytte alle signalene man har inne på Facebook. Målgruppene må ekskluderes fra hverandre, hvis ikke risikerer du å dobbelteksponere og ikke unytte målrettingen maksimalt. Lookalikes målgrupper på Facebook er en god strategi, men en enda bedre strategi er retargeting. Det å rette seg mot allerede eksisterende kunder, som er mer tilbøyelig til å konvertere.

3. Kreativitet

Det er stor konkurranse om å “kapre” brukernes oppmerksomhet. Det handler om å benytte kreative virkemidler for å få brukerne til å stoppe opp for å se på akkurat din annonse. Kreativitet og relevans for mottaker er essensielt. Mottaker må føle at annonsen snakker til han/henne, slik at mottakeren vil reagere på annonsens budskap.

Et tips for å skille seg ut fra mengden av informasjon er å tenke unike muligheter. Har du noen unike salgsargumenter? Det kan ofte være selve hovedfokuset som gjør at brukerne stopper opp med din annonse. Det kan være svært effektivt å teste annonsen på noen som er innen den målgruppen du ønsker å nå, fordi slik får du ærlige tilbakemeldinger som er verdt noe.

Tenk også nytt, ikke risiker å havne i fellen av å gå i de samme sporene som før, med mindre det har vært veldig virkningsfullt. Det handler om å prøve ut nye ting, tørre å satse. Slik vil kreativiteten også blomstre, ved at man ikke bare går for det tradisjonelle og sikre.

4. Auksjon og budgivning

Kvaliteten på kreativitet, relevans i målretting og budet du velger er med på å påvirke synligheten av din annonse. Det er derfor viktig å ta i betraktning de ovennevnte komponentene og sørge for at de er optimalisert etter beste evne. Facebook rangerer annonsene etter hva de mener er av størst interesse for brukerne. Det understreker viktigheten av å målrette annonsen best mulig mot ønsket målgruppe.

Hvor mye du vil by er opp til deg selv, men det er lurt å ikke by mer enn at du går i null. Da vil man tape penger og risikere å gå med underskudd. Samtidig er det ofte slik at annonsene koster mindre enn det høyeste budet ditt og du går i pluss.

5. Optimalisering

Jeg tror mange er frustrerte over at annonseringen ikke fungerer som de ønsker, man oppnår ikke målet med annonsen og markedsføringskronen unyttes ikke maksimalt. Spørsmålet er ofte: hvordan kan jeg optimalisere annonsen eller kampanjen?

For å kunne optimalisere kampanjen sin, er det viktig å vite hvilke mål man ønsker å nå. Hva er målet med kampanjen? Ønsker du økt merkevarebevissthet eller flere konverteringer i form av antall kjøp, eller “ja takk, begge deler”. Poenget er at du må optimalisere kampanjen ut ifra hvilke mål du har og det er viktig å være klar over at ulike bud-typer vil kanskje resultere i forskjellig publikum. Samtidig som det er viktig å aktivt benytte A/B testing for å sørge for at man hele tiden optimaliserer den annonsen som går best, men mer om dette i et senere blogginnlegg.

6. Annonseformat

Facebook tilbyr mange ulike annonseformat, blant annet bilde, video, karuseller, dynamiske annonser og kanvas. Det er veldig spennende med dynamiske annonser, er det vi kaller for dynamic ads for retail. Det vil si en kombinasjon av offline og online markedsføring. Man kan vise dynamiske annonser som en karusell med forskjellige produkter som Facebook bestemmer for deg. Annonsene vil være så relevante som mulig. Det blir enda mer automatisering i markedsføringen.

En av de nyeste lanseringene til Facebook er Job-posts. De hiver seg på bølgen til LinkedIn og kjører i gang et kappløp om å bli den foretrukne kanal for jobbsøkere og rekrutterere. Facebook sitter på enorme mengder data om oss og den dataen kan benyttes også i kandidat søkeprosessen. Jeg kommet til å skrive et eget innlegg om Facebook Job-posting.

7. Plassering

Målgruppen du ønsker å nå er utgangspunktet for hvor din annonse skal være. Man må finne ut av hvilke person man skal målrette seg mot og deretter velge plattform for kampanjen. Er målgruppen din mer tilbøyelig til å se en annonse på Instagram fremfor Facebook, eller kanskje begge deler?

Facebook har to hovedvalg for plassering av annonsene dine, enten automatisk plassering eller redigert plassering. Automatisk plassering tar høyde for å fordele annonsesettets budsjett på flere plasseringer basert på hvor de sannsynligvis kommer til å oppnå best resultater. Redigert plassering gjør det mulig å selv inkludere eller ekskludere plasseringer av annonsene dine. Et scenario kan for eksempel være at du kun ønsker å kjøre en kampanje på Instagram og da må du velge “rediger plassering” for å ekskludere Facebook som plattform.

Husk at innhold og relevans er viktig, for å nå ut til ønsket målgruppe og oppnå det målet som er satt.

“Innhold skal produseres med din primære hånd og det er kreativt innhold som vinner frem”

 

/ Stine Skalleberg
Kilder:

Facebook business – annonseformater

Synlighetsbloggen – Hva er performance marketing?

 

Legg igjen en kommentar