Digital markedsføring

Mikroøyeblikk: Kunden i fokus

I dagens markedsorientering blir kundene stadig viktigere. Kunden er bedriftens viktigste kilde til inntekt og bør derfor ivaretas etter beste evne. Det handler om å tilby det kundene etterspør og til enhver tid , sørge for at deres preferanser tilfredsstilles. Hvordan skal man som markedsfører gjøre det på best mulig måte? Den digitale utviklingen får …

Continue Reading