Mikroøyeblikk: Kunden i fokus

I dagens markedsorientering blir kundene stadig viktigere. Kunden er bedriftens viktigste kilde til inntekt og bør derfor ivaretas etter beste evne. Det handler om å tilby det kundene etterspør og til enhver tid , sørge for at deres preferanser tilfredsstilles. Hvordan skal man som markedsfører gjøre det på best mulig måte? Den digitale utviklingen får stadig større innflytelse over hvordan du når kundene dine og det setter nye krav til markedsføringsaktiviteter. Forbrukeratferden endrer seg stadig raskere og det gjelder å henge med i tiden.

Ifølge en artikkel på magma.no er markedet i konstant endring, noe som gjør det enda viktigere for bedrifter å ikke “dette av i svingen”. Det handler om at man som markedsfører, hele tiden må være oppdatert på hva som rører seg i markedet og sørge for at du har informasjon om dine kunder. Bedriftene må være markedsorientert. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man best mulig tilpasser seg kundene, men Google har utviklet begrepet mikroøyeblikk. Mikroøyeblikk handler om å være tilstede der kundene er.

Mikroøyeblikk endrer reglene

Mobilen har blitt vår nye datamaskin og den er med oss over alt. Det har skjedd en enorm utvikling av mobiltelefoner og i dag tilbyr den nesten alt du har behov for av tjenester på ett sted. Ifølge Google har mobilen blitt en uunnværlig del av vårt dagligliv, og vi er vitne til en grunnleggende endring i måten folk konsumerer medier. Google mener at det i løpet av en dag er 100 ulike mikroøyeblikk. Slike momenter kan være alt fra å sjekke tiden, chatte med venner, oppdatere seg på sosiale medier, søke etter en kakeoppskrift på Google – for å nevne noen. Hvordan påvirker endringene i forbrukeratferden, markedsføringsaktiviteten?

Det blir enda viktigere å være til stede der forbrukeren er mest mottakelig for input, altså i deres mikroøyeblikk. Det er situasjonsstyrt når man har lyst på ting og når forbrukeren er i kjøpsmodus. Google er den viktigste plattformen for majoriteten av bedriftene, fordi Google oppfattes av de fleste som et “sted” hvor vi kan finne svaret på alt.

91% av alle smartphone brukere søker etter informasjon mens de er midt i en oppgave de ønsker å løse.

(Google.no)

Hvis du tenker over din egen hverdag, hvor mange ganger Googler du i løpet av en dag? Ifølge Elisabeth Berglie, som jobber i Google Norge, foretas det ca 25 millioner søk på Google i Norge i løpet av en dag (forelesning 10.02.17). Med andre ord er det en enorm mengde Google søk som foretas, noe som er med på å understreke viktigheten av å være synlig på Google. Videoen under illustrerer hvordan vi forbrukere aktivt benytter oss av Google i løpet av en dag.

Hvordan øke din synlighet på Google?

Din bedrift kan absolutt nå sitt mål om å komme øverst på søkeresultat-listen på Google, men det er ikke gjort over natten. Det krever en del prøving og feiling. Nøkkelord som benyttes må testes ut, for så å finne ut hvilke nøkkelord som gir høyest ranking. Nøkkelord er kun en liten del av det strategiske arbeide med å komme høyt opp i søkeresultatet. Samtidig er det viktig at de nøkkelordene som benyttes matcher med det kundene dine søker etter. Det er her mikroøyeblikk kommer inn, fordi du må være tilstede på de nøkkelordene som folk benytter seg av. Eksempelvis hvis du selger inngangsdører, er det viktig at du har en oversikt over hva dine kunder søker på når de er i kjøpsmodus for ny inngangsdør. Denne innsikten får man i rapporteringsverktøy til AdWords.

Hovedsakelig finnes det to ulike strategier for å “kapre” plassen på toppen. Vi kan velge mellom betalt/SEM og SEO, også kalt søkeoptimalisering. Hvis du som markedsfører ønsker å få mer innsikt i hva de ulike strategiene kan bidra med og hvordan du bør jobbe strategisk med å komme høyt opp på søkeresultat-listen, se denne videoen her. Video gir deg en innføring i AdWords og hva dette verktøyet har å by på.

Kjøpsprosessen endrer seg

Kjøpsprosessen har blitt mer komplisert, det som en følge av at forbrukeratferden har endret seg. Forbrukerne har endret sin kjøpsatferd og i dag er det stadig flere som benytter seg av internett når de skal shoppe. Netthandel har blitt den nye trenden i forbrukermarkedet og det er derfor blitt enda viktigere for flere bedrifter å utvikle seg i retning av å være tilstede på netthandel. Det er ikke dermed sagt at alle må opprette en nettbutikk, fordi det er ikke sikkert det vil være det beste for alle bedriftene.

Eivind Lislevand og Helge Tennø hevder at kjøpstrakten og AIDA er døde teorier (kampanje.no). På content marketing dagen 2017, ble lagt frem en ny modell som kan erstatte de overnevnte. Modellen AISAS er oppdatert på dagens forbrukermarkedet og de fem bokstavene står for: oppmerksomhet (attention), interesse (interest), søk (search), handling (action) og deling (share). Det handler i dag i mye større grad om søk og deling av informasjon. Søk har blitt stadig viktigere og vi forbrukere benytter Googles søkemotor aktivt. I dagens forbrukermarked handler det dermed om å “fange” forbrukerens oppmerksomhet og interesse i det de søker etter noe for å løse et problem. Kunden forventer at du er der den er,  ikke at den må komme til deg.

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

Blogg markedspartner – Hvordan komme øverst på Google? To alternative ruter til økt synlighet

Google mirco moments 

Google – micro moments are changing rules

Kampanje – Teorien er død

Magma – markedsorientering som kilde til konkurransefortrinn

The importance of micro-moments: The mobile customer journey

8 kommentarer til “Mikroøyeblikk: Kunden i fokus”

  1. Tilbakeping: Posten Norge: Stolt historie - digital fremtid

  2. Tilbakeping: SEO: seks tips til hvordan bli bedre på søkeoptimalisering

  3. Tilbakeping: Hvordan bygge en god nettbutikk: 10 råd til hvordan bli bedre på nett

  4. Tilbakeping: SEO: nye krav for å nå toppen av Googles søkeresultatside

Legg igjen en kommentar