Er konkurranser et effektivt virkemiddel i sosial medier?

Bruk av konkurranser på sosiale medier kan i mange tilfeller være en effektiv inngangsport til å beholde allerede eksisterende kunder, samt å tiltrekke seg flere nye kunder. Derimot er det ikke alltid at konkurransen har noen betydningsfullt resultat i lengden, da det ofte er mange som kun deltar i konkurranser for egen vinning. For å skape et positivt engasjement rundt bruken av konkurranser på f.eks Facebook handler det om å lage gode konkurranser som leverer god brukeropplevelse. En god konkurranse vil kunne føre til en vinn-vinn-situasjon for både deltaker og virksomheten som arrangerer.

Bruk av konkurranser på Facebook

Facebook er blitt en enorm markedsplass for alle slags typer virksomheter, der du kan benytte deg av utallige markedsføringsaktiviteter for å fremme din virksomhet. En mulig aktivitet er å ta i bruk konkurranser. Ifølge Ståle Lindblad er det i overkant mye fokus på reglene for konkurranser på Facebook. Lindblad mener det heller bør være fokus på å skape gode konkurranser. Det vil kunne gi en slags ringvirkninger, fordi gode konkurranser leverer en god brukeropplevelse, noe Facebook vurderer som svært viktig. Samtidig som hvis du fokuserer på å lage en god konkurransen, vil det være stor sannsynlighet for at du også følger reglene. Fordi Facebooks konkurranseregler er utformet i tråd med å skape god brukeropplevelse.

Skap en vinn-vinn-situasjon

En god konkurranse er når brukeren føler at den har utbytte av å delta og som arrangøren får noe verdi av. Det som er viktig å være klar over ved bruken Facebook, er at likes ikke er en god nok indikator på engasjement overfor virksomheten. Derfor vil det være meningsløst å arrangere konkurranser der deltakerne kun trenger å klikke liker for å delta. Du vil vel heller oppnå å tiltrekke deg relevante brukere enn en hel haug med irrelevante brukere som ikke engang er interessert i virksomheten din.

En konkurranse der vinn-vinn-perspektivet er tatt i betraktning, vil både deltakerne og virksomheten som arrangerer få utbytte av konkurransen. Det er en konkurranse der brukerne ser verdien av det de kan vinne og når virksomheten oppnår gevinster i form av f.eks økt merkevarekjennskap, flere følgere eller flere salg – for å nevne noe.  

Mål og målekriterier

Å få flere likes er et dårlig mål, fordi det skaper ikke verdi for deg og din virksomhet, understreker Lindblad. Det er alltid viktig å sette seg et mål for hva du ønsker å oppnå med bruken av ulike markedsføringsaktiviteter, det samme gjelder for SoMe. Har du et godt definert mål med hva du vil oppnå gjennom konkurransen, vil det være enklere å evaluere resultatene i etterkant og du vil da kunne få maksimalt utbytte av konkurransen.

Du har sikkert hørt det før, det velkjente begrepet SMARTE mål. Der du kan definere målene med utgangspunkt i at de bør være: spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare. Samtidig som det er viktig å alltid ha en rød tråd i målsettingen. Med det mener jeg at delmålene bør kunne samkjøres med hovedmålene.

“Vil du ha ordentlige resultater må du sette ordentlige mål”

(Ståle Lindblad)

Gi bort premier som er relatert til virksomheten din

Det finnes en rekke eksempler på at virksomheter arrangerer konkurranser uten å ha en tanke rundt det å faktisk knytte konkurransen opp i mot virksomheten. Det handler om å få deltakerne til å delta i konkurransen fordi de er interessert i virksomheten din, ikke bare fordi de ønsker å vinne en splitter ny telefon eller Ipad. Ikke gi bort en bil eller en Ipad bare for å nå veldig mange mennesker som egentlig ikke er interessert i virksomheten eller innholdet ditt, er budskapet til Lindblad.

Skjermbilde Facebook

Lekekassen.no er et eksempel på hvordan du kan benytte deg av konkurranser på Facebook. De har klart å utnytte produktene tilknyttet nettbutikken i konkurransen. Det de kunne ha gjort bedre er å tenke mer gjensidig vinning, der de kunne ha bedt deltakerne å stemme frem sin favorittfarge eller tips til noe annet nettbutikken kunne ha oppnådd gevinster av.

Konkurranser som utfordrer brukerne

La brukerne gjøre noe som er av interessert for virksomheten din, utover det å klikke liker. Det vil si å få brukeren til å utføre en handling som er av verdi for virksomheten og som kan bidra til nå målsetningen. Her kan virksomheten dra nytte av å få tips fra brukerne knyttet til f.eks en nylansering eller innovasjonsprosess, der tips fra potensielle eller eksisterende kunder kan ha stor nytteverdi. Det er tross alt disse som skal være sluttbrukerne av tjenesten eller produktet ditt.  

Ifølge Ståle Lindblad vil det å kreve at brukerne viser engasjement utover det å klikke liker, føre til at du får følgere som vil være verdifulle senere. Det er det en virksomhet bør ha som mål, skaffe seg et publikum fremfor trafikk. Thomas Moen sier at en av de viktigste tingene med bruken av sosiale medier er å bygge opp et publikum som aktivt og bevisst konsumerer alt innhold du lager. Personer som digger deg for at du er deg.

Konklusjon

Det å ha gode konkurranser tjener både virksomheten og brukerne på, da vil du oppnå flest mulig relevante følgere. Trafikken vil bli mer enn bare gjennomreisende brukere som kun er ute etter å vinne premier, fremfor å engasjere seg i virksomheten over lengre tid. Det er det virksomheter bør sikte på, å skape en følgerskare som kan bli gode ambassadører for virksomheten.

Ønsker du å komme i gang med bruken av konkurranser på Facebook vil jeg råde deg til å sette deg godt inn i Facebooks reglement her, men også være bevisst konkurransens kvalitet som en viktig komponent.

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilde:

stalelindblad.no – Gode konkurranser på Facebook

Legg igjen en kommentar