Sosiale medier til verdiskapning

Sosial medier er blitt et viktig våpen i kommunikasjonstrategien. Det er blitt en stor del av mange virksomheters kommunikasjon med interessenter. Samtidig som det er blitt et verktøy man kan høste store fordeler og gevinster ut av. Det er en langsiktig prosess å skulle få sosiale medier til å fungere som en del av virksomhetens allerede eksisterende kommunikasjonsstrategier. Det handler hele tiden om å ha interessentene i sentrum og å ha et klart mål på hva du ønsker å oppnå med bruken av sosiale medier.

I dette blogginnlegget presenterer jeg en måte å skape verdi og gevinster ved bruk av sosiale medier.

Forsterke kunderelasjonen

Dagens forbrukere bruker mer og mer tid på sosiale medier, og er generelt mer engasjerte i deres atferd på sosiale medier. Dette har å gjøre med at vi som forbrukere liker anerkjennelse, noe du får gjennom sosiale medier. Forbrukernes endrede atferd får betydning for virksomheter, der bruken av sosiale medier som en driver for kundeinteraksjon vil kunne tilføre positive gevinster for virksomheten i form av sterkere kunderelasjon.

Det handler om at man må involvere brukeren mer og gi de en følelse av det de bidrar med blir satt pris på. Dette er med på å forsterke kunderelasjonen. Kundene i dag ønsker ikke bare å føle seg som en kunde, men en viktig kunde! Forbrukermarkedet har endret seg til å bli mer komplekst og du må som markedsførere forholde deg stadig høyere preferanser. Forbrukere ønsker seg kvalitetsinformasjon raskere.

Organisatoriske gevinster

Sosiale medier er også en fin plattform for å skape en god organisasjonskultur, der du i aller høyeste grad kan involvere de ansatte. Det kan være en plattform der de ansatte kan få innsikt i hverandres arbeidshverdag, noe som vil kunne bidra til å skape en åpen organisasjonskultur. En organisasjonskultur der det er høyt under taket og ikke minst en sosial organisasjon, der alle blir en del av et felleskap.

Det å vise at man er åpen og villig til å dele gjennom bruken av sosial medier, kan føre til at de ansatte blir gode ambassadører for virksomheten. Det er et godt eksempel på at du har jobbet for en åpen kultur, mer enn bare et rammeverk for hvordan man skal bruke sosiale medier i virksomheten. Det er mange bedrifter som ikke tenker over viktigheten av å forankre nye strategier i en kulturmessig kontekst. Ofte blir fokuset mer rettet mot det å skape regler for bruk av ny strategi og man glemmer fort potensialet for hvilke gevinster sosial meider kan tilføre virksomheten.

Sosiale medier er verktøy du kan bruke på alle steder i en organisasjon, mer enn bare et markedsføringsverktøy.

Hva skal til og hva gjøres feil?

Det finnes en rekke faktorer som gjør at virksomheter ikke klarer å oppnå gevinster fra sosiale medier. Jeg vil nå presentere de viktigste faktorene, som er presentert i en rapport hentet fra difi.no – “Veileder i sosiale meider for forvaltningen”.

Fokus på teknologi

De fleste virksomheter hiver seg på trend-bølgen med å opprette profiler på sosiale medier. Det fordi man har forstått at SoMe er kanaler som blir brukt av stadig flere folk. Bruken av slikt kommunikasjonsverktøy vil da kunne føre til økt sannsynlighet for større rekkevidde. Det er her mange tråkker feil, de fokuserer utelukkende på teknologien og ikke så mye på hva bruken av SoMe skal kunne tilføre av verdi til virksomheten. Teknologien bør med andre ord komme som en konsekvens av mange andre strategiske spørsmål man bør stille seg.

Mangel på sosial mediekunnskap og brukeratferd

Kunnskap er makt, som det så fint heter og det gjelder også for bruken av sosiale medier. Det er essensielt å ha kunnskap om kanalenes egenart, brukeratferd, ulike kulturer som hersker der ute og kunne dra nytte av denne kunnskapen i praksis. Slik vil man kunne oppnå gevinster i form av innhold som er produsert i samsvar med kanalenes styrker og svakheter, og som passer til kulturene. Ofte er det mange virksomheter som havner i fellen, der man mangler mål og mening rundt hvem man ønsker å henvende seg til.

Manglende strategisk forankring

Når man jobber med kommunikasjon og markedsføring i andre kanaler, er det strategiske forarbeidet helt naturlig. I en tidligere bloggpost snakker jeg om akkurat det, nøkkelen til suksess i sosiale medier å utarbeide en sosiale medier strategi. Det er ikke alle virksomheter som forstår viktigheten av å ha det strategiske i bunnen når man skal jobbe med sosiale medier. En komponent som er viktig å ta for seg er klare og tydelige mål, som gir føringer for aktiviteten i kanalene. Dog er det viktig å være klar over at sosiale medier ofte passer til å støtte opp under allerede eksisterende strategier i virksomheten.

Hva skal man bruke kanalene til, for å oppnå hva?

Et stort problem som virksomheter kan bøte på er udefinerte og for brede målgrupper. Slik blir det vanskelig å skulle selektere ut hva som er relevant og tilpasset innhold til hver enkelt målgruppe. Du vet f.eks ikke antall passive og aktive følgere. Målgruppene blir for store og det blir vanskelig å skulle fokusere på hver enkelt. Det er her betydningen av å skaffe seg innsikt kommer inn. Viktigheten av å se nytteverdi i kundedata, som gjør at man kan spisse kommunikasjonen mer. Big data er kommet for å bli, der sosiale medier byr på store mengde data om brukerne.Derfor vil det være gunstig å bruke sosiale medier som lytteposter.

 

/ Stine Skalleberg

Legg igjen en kommentar