Strukturen i Facebook annonsering

Facebook er blitt den konkurrende annonseplattformen til Google, der stadig flere har begynt å se fordelene med Facebook-annonsering. Facebook er som nevnt i tidligere blogginnlegg blitt en stor markedsplass, med en enorm rekkevidde. Rekkevidden er der, men spørsmålet er om den benyttes riktig. Mange ser seg blind i alle mulige målretting alternativer og annonsørene feiler med å treffe rett publikum. I dette blogginnlegget vil jeg derfor gi deg enkle steg på veien mot en målrettet og kostnadseffektiv annonsering på Facebook.

Kampanjer, annonsesett og annonser

Det kan i første omgang virke forvirrende med så mange steg før man kan publisere en kampanje, men alt har sin hensikt. Først oppretter man en overordnet kampanje, der man bestemmer målet for hele kampanjen. Deretter settes det opp et eller flere annonsesett som tilknyttes den overordnede kampanjen.

Et annonsesett inneholder flere valg, som er med på å påvirke det endelige resultatet av kampanjen. Det er i dette steget man bestemmer seg for målgruppe, plassering, budsjett, budgivning og tidsplan for kampanjen.

Annonsesettet bør representere et publikum man ønsker å nå. Dette fordi det er med på sette klare regler for algoritmen med tanke på hvem du ønsker å nå. Med andre ord, har du et stort og ganske forskjellig publikum du ønsker å nå med en og samme kampanje, da anbefaler jeg å opprette flere annonsesett og annonser. Dette for å oppnå best mulig resultat.

Annonsene kan også være lurt å variere, dette med tanke på tekst, bilde og CTA. Det er ofte ulike målgrupper trigges av forskjellige ting og derfor er det å utarbeide flere tilpassede annonser rettet mot ulikt publikum en god strategi. Man oppretter også gjeren flere annonser for A/B testing, slik at man får datagrunnlag på hva publikummet trigges av. Det handler rett og slett om å teste ulike innvals-vinkler for å nå frem til ditt potensielle publikum. CTA knapper er ofte utløsende for om publikummet klikker eller ikke. Det handler om å trigge brukeren til handling.

Målrettede annonser

Det er viktig å være bevisst sine markedsmessige mål, før man begynner å sette opp kampanjer og annonser i sosiale medier. Har du ingen retning, vil heller ikke annonsene dine føre til noen verdi. Derfor er målrettede annonser som nært henger sammen med de markedsmessige målene, veldig viktig.

Målrettede annonser kan være så mangt i Facebook Ads Manager, du kan velge målrette for blant annet videovisninger, trafikk eller for engasjement. Det du velger avhenger av hva som er markedsføringsmålsettingen din. Et eksempel kan være at du ønsker å øke salget i nettbutikken din, da må du sørge for å optimalisere for konverteringer eller for trafikk. Det kan også ofte være lurt å kjøre en kombinasjon av disse to målsetningene. Først kan du kjøre en kampanje som er optimalisert for trafikk, for å sørge for mest mulig besøk inn på nettbutikken din. Deretter kan du tracke denne trafikken med en Facebook piksel, og kjøre en kampanje optimalisert for konverteringer som neste steg.

Dette er en god strategi, dersom du for eksempel ikke ønsker å presse “hard” salg før du eventuelt har skapt en interesse hos potensielle interessenter. Med en slik strategi kan man først gå bredt ut i salgstrakten, for så å snevre det inn på de menneskene som faktisk har klikket seg inn på nettsiden din, ved hjelp av pixel tracking.

Publikums optimalisering

Publikummet er de du ønsker skal bli eksponert for annonsen og gjennomføre den handlingen du har optimalisert kampanjen for. Publikummet er derfor viktig og det gjør det essensielt å treffe riktig. For å treffe riktig publikum handler det om å være presis nok. Det er ikke en god strategi og skulle nå alle. Da må du stykke publikummet opp i flere annonsesett, som nevnt ovenfor.

Facebook differensierer på ulike måter å sette et publikum for et annonsesett på. Du kan enten bruke et lagret publikum, et egendefinert publikum eller opprette et nytt publikum. Velger du et lagret publikum, er det et publikum du har brukt tidligere som du har valgt å lagre. Det kan virke veldig bra, dersom denne kampanjen er ment for samme publikum som tidligere kampanjer har hatt.

Et egendefinert publikum er et publikum som er opprettet med bakgrunn i datagrunnlag. Det enten som et resultat av en e-post liste som er compliance i henhold til GDPR og ikke er reservert for markedsføring. Det kan også være et publikum som er opprettet med bakgrunn i pixel tracking på nettsiden din. Eksempelvis et antall personer som har besøkt en viss side på nettsiden din som du ønsker å nå.

Velger du derimot å opprette et helt nytt publikum, starter du med blanke ark. Det som er viktig å tenke på da, er og ikke bruke for mange kriterier på et og samme publikum. Med det mener jeg at man ikke skal overdrive med for mange interessekriterier, men sørg bare for at det er tilstrekkelig nok til at algoritmen får en forståelse av hvilke typer mennesker du ønsker å nå.

 

/ Stine Skalleberg

Blogginnlegget har hentet inspirasjon fra Advertisemint, et ledende reklamebyrå innen Facebook-annonsering.

Legg igjen en kommentar