Innholdsmarkedsføring: Hvordan skape godt innhold?

Godt innhold er viktigere enn noen gang fordi forbrukerne forventer kvalitetsinnhold stadig raskere. Å skape godt innhold er en viktig del i bruken av sosiale medier, der kampen om oppmerksomheten er stor. Da er det store spørsmålet relevant: Hva er egentlig godt innhold? Innhold kan være så mangt, men det finnes noen premisser som legger føringer for hva som kan ses på som godt innhold. Forbrukerne ser etter innhold som vil tilføre den en form for verdi. Det handler om å ha nytteverdi i innholdet og ikke minst det å skape noe som appellerer, altså innholdsmarkedsføring.

Kommunikasjon i sosiale medier

Mange virksomheter havner i den fella at de benytter sosiale medier akkurat som de tradisjonelle mediene, der fokuset er på enveiskommunikasjon. Det vil si at de ikke benytter kanalenes egenart. Sosiale medier har et stort mulighetsrom for å skape godt og relevant innhold, det handler bare om å gripe muligheten. Det virksomheter gjør feil er at de ikke ser verdien av å snakke med målgruppen, fremfor å snakke til målgruppen i sosiale medier.

Et annet problem som ofte gjentar seg for mange er at virksomheter har en tendens til å snakke for mye om seg selv. Fokuset blir på bedriften fremfor det kunden synes er interessant. Virksomheter bør da tenke over er at kommunikasjonen skal oppleves som relevant og av verdi for kunden. Glemmer du kundeperspektivet og kjører over deres meninger, er sannsynligheten stor for at du ikke vil komme så langt. Kundene er med andre ord viktig i innholdsproduksjon.

Hvordan produsere godt innhold?

Det som er helt sikkert er at det ikke finnes kun ett riktig svar på hva som er godt innhold, men vi kan trekke frem noen vesentlige virkemidler som kan bidra til god innholdsproduksjon.

Lytte til kundene

I sosiale medier kan det å lytte til kundene ha stor nytteverdi. Hvis du vet hva kundene er interessert i og derigjennom vet hvordan du skal klare å kapre deres oppmerksomhet, vil jeg si du har et konkurransefortrinn. Slik innsikt gjør at du kan fokusere innhold på innsikt som kan skape nye kundeverdier. Du kan også benytte innholdsmarkedsføring for å fremskaffe innsikt, ved å f.eks spør kundene hva de ønsker.

Et godt eksempel på bruk av innholdsmarkedsføring for å fremskaffe innsikt er Q-meieriene som er flinke til å lytte til kundene på sin Facebookside.

Skjermdump Facebook

Snakke med kundene

Et av suksesskriteriene for å skape engasjement blant kundene er å snakke med de. Det handler om å skape en dialog, der kunden også får muligheten til å uttale seg. For å skape denne dialogen er det sentralt å skape innhold som åpner opp for at kundene kan engasjere seg i det. Da vil også innholdsmarkedsføringen kunne bidra til å bygge kunderelasjoner.

Motivere kunden

Du må produsere innhold som gjør at du får lyst til å gjennomføre ønsket handling. Ønsket handling kan være alt ifra få folk til å klikke liker, dele eller å klikke på lenken for å lese saken. Uansett hvilke mål du har med innholdet, er det viktig å jobbe med det for å få følgerne dine til å utføre ønsket handling. Skape innhold som fokuserer på å utløse en handling, der bruken av “call-to-action” er sentralt (les mer om det her). Hva innholdet skal utløse, legger føringer for hvordan du kommuniserer.

Hjelpe og støtte kunden

Godt innhold er det som kan hjelpe kunden med det den lurer på. Det kan være å ha en introduksjonsvideo, manualer eller forklaringer. Innhold som hjelper eller tilfører verdi til kunden er en nøkkel til økt kundeverdi og fornøyde kunder. I sosiale medier ligger det store muligheter for å opprette en kunde-arena, der både du og kunden kan bidra med innhold som fører til at kundene får en bedre opplevelse.

Ifølge Forrester Research viser det seg at når kundene selv kan finne svar på utfordringer og problemer, så øker kundetilfredsheten. Det er hele 72% som ønsker å finne informasjonen selv (convinceandconvert.com).

Omfavne kunden   

Det går på å fokusere innhold på å invitere til deltagelse for å gi kunden merverdi. Det kan f.eks være innholdsmarkedsføring som tilrettelegger for innovasjon. En arena der f.eks kundene dine kan spille inn ideer knyttet til saker man er opptatt av.

Viktigheten av godt innhold

Relevant og godt innhold ser ut til å bli en av de viktigste komponentene fremover. Det handler om å kunne trekke til seg kunder og ikke minst beholde de verdifulle kundene. Innholdsmarkedsføring er blitt den nye markedsføringsstrategien som mange benytter seg av og det er blitt et buzzord i markedsføringsuniverset.

Du kan  lese mer om innholdsmarkedsføring i denne bloggposten, hvor jeg tar for meg begrepets betydning og effekt.

Inbound marketing: et buzzord uten effekt eller et effektivt virkemiddel?

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

Convinceandconvert.com How to Use Customer Service to Make Great Content Marketing

Li, Charlene og Josh Bernoff. 2011. Groundswell: Winning in a world transformed by social  

technologies. Harvard Business Press.

Legg igjen en kommentar