Kommunikatørens rolle i sosiale medier

Sosiale medier har klart å “kapre” folks oppmerksomhet og det er blitt en unik markedsføringsplattform for å nå kundene. Det forsterker viktigheten av å være til stede i ulike kanaler der mye av dagens markedsførere og interessenter befinner seg. For å nå frem i markedsføringsunviseret, holder det ikke lenger å kun satse på aviser og kataloger – for å nevne noe. Som markedsfører må du være bevisst de plattformene hvor du best kan nå ditt publikum i en stadig mer digitalisert verden.

Innhold tilpasset kanalvalg

Det nytter ikke å produsere innhold som ikke “snakker” med leserne. Med det mener jeg at på sosiale medier handler det om å engasjere brukeren. Det er avgjørende å vekke brukerens oppmerksomhet og å sørge for å ha en toveis-kommunikasjon. Det handler om å benytte sosiale medier som en fin form for kundekommunikasjon og markedsføring.

Det er en rekke plattformer å velge mellom når det kommer til markedsføring på sosiale medier og tilstedeværelse på de fleste kanalene kan være gunstig for din bedrift. Det er ikke dermed sagt at innholdet bør kopieres og limes inn på alle plattformene. Innholdet bør tvert imot kastes inn på alle plattformene, det bør være unikt for enhver kanal. De ulike plattformene har forskjellig funksjon og målsetting, noe innholdet bør leve opp til når du poster på ulike kanaler. Instagram er en bilde- og video-inspirert plattform i motsetning til Facebook, hvor du kan poste lengre artikler, videoer, notater, arrangementer og slideshow (les mer om markedsføring i Facebook her). Trikset er å være kanal-unik og produsere innhold tilpasset de ulike kanalene.

Vær bevisst din målgruppe

Er du klar over hvor ditt publikum bruker mest tid, hvilke kanal deres oppmerksomhet ser ut til å være på? Hvis svaret er nei, vil jeg råde deg til å analysere Analytics kontoen din, for å se hvor trafikken på ditt nettsted kommer fra. Det hjelper ikke å produsere godt innhold på Facebook, hvis målgruppen din ikke er på Facebook. Mange går i fella og benytter utallige markedsføringskroner og energi på feil valg av kanal. Derfor er målretting et nøkkelord, fordi målrettet markedsføring er mer gunstig for bedriften.

Forbrukeraspektet er blitt mer komplekst, da forbrukerne får stadig høyere forventninger og stiller høyere krav til det de eksponeres for. Forbrukerne er blitt mer selektive i hva de ønsker å vie sin oppmerksomhet til og det er med på understøtte viktigheten av å kjenne sin målgruppe. Ifølge Ingager vil vi i løpet av 2017 med stor sannsynlighet komme til å se forbrukere som blir stadig mer kresne og stiller høyere krav til de butikkene de velger å handle i.

Har du nok informasjon om dine lesere eller brukere, kan du med fordel benytte deg av remarketinglister som er tilpasset din målgruppe. En slik målrettingsteknikk er veldig effektiv med tanke på å få potensielle eller tidligere kunder til å gjenta en ønsket handling på din nettside (les mer om remarketinglister her). Facebook har f.eks algoritmer som samler inn informasjon om din aktivitet på plattformen og det gjør det dermed mulig å målrette reklamer mot det brukeren eventuelt har vist interesse for tidligere.

En helhetlig SoMe strategi

Sosiale medier er en bra kanal for å booste salget og merkevarekjennskapen til din bedrift. Det er en mindre uformell plattform som gir deg mulighet for å la kunden bli bedre kjent med bedriften. Ønsker du å benytte deg av sosiale medier i din markedsføring, er det essensielt å utarbeide en SoMe strategi. Sosiale medier bør ikke være en adskilt del av bedriftens ytterligere aktiviteter fordi det kan skape forvirring i forhold til hva din bedrift står for. Finn den røde tråden også på sosiale medier og sørg for at det du poster utad, gjenspeiler slik bedriften din er innad.

Ansatte som ambassadører på sosiale medier

Sosiale medier er ikke bare egnet for effektiv kundekommunikasjon og markedsføring, men det kan også være et medium som sprer glede til ansatte. Ifølge Eirik Berge i Possibility er det viktig å vise at man er stolt av den jobben de ansatte gjør. En god organisasjonskultur som gjør de ansatte stolte av å være en del av bedriften, er alfa omega. De ansatte er bedriftens viktigste ambassadører og knyttet til sosiale medier aspektet er de en kilde til deling av innhold for å skaffe en “dose” med likes, sa Berge under årets Kommunikasjonsdag i Oslo.

Effekten av at de ansatte deler bedriftens innhold på sosiale medier fører spesielt til mye større rekkevidde og engasjement, mener Berge. Ifølge han gir det økt dekning og økt antall potensielle lesere av innhold, 8 ganger mer engasjement enn innhold som deles av bedriftssidene direkte og en masse av kommunikatører. Berge påpekte også at det å tenke nettverk og å kommunisere ikke er noe nytt, men at det bare er tatt til en helt ny skala. Det er ikke lenger snakk om enkel kommunikasjon over naboens hekk, men dagens kommunikatør rolle er endre og det er en rekke faktorer å ta hensyn til.

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilder:

Ingager – digitale trender som vil påvirke detaljhandelen i 2017

Socialmediaisnow – Social Media Marketing Strategies For Your Online Business

Legg igjen en kommentar